Đồng bằng sông Hồng là một vùng nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, vùng đất bao gồm 10 tỉnh thành, trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương và 8 tỉnh, 11 thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là vùng có mật độ dân số cao nhất Việt Nam.
* Tổng số tỉnh/ Tp: 10
* Bao gồm các tỉnh/lỵ
1. Thành phố Hà Nội ( Quận Hoàn Kiếm)
+Thành phố:
+ Thị xã: 01
+ Quận: 12
+ Huyện: 17
+ Dân số (người): 7.328.400
+ Diện tích (km²): 3.358,9
+ Mật độ dân số (người/km²): 2.182
+ Biển số xe: 40, 29 đến 33
+ Mã vùng điện thoại: 024

2. Bắc Ninh ( Bắc Ninh )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 1.178.600
+ Diện tích (km²): 822,8
+ Mật độ dân số (người/km²): 1.432
+ Biển số xe: 99
+ Mã vùng điện thoại: 0222

3. Hà Nam ( Phủ Lý )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 05
+ Dân số (người): 811.126
+ Diện tích (km²): 860,5
+ Mật độ dân số (người/km²): 943
+ Biển số xe: 90
+ Mã vùng điện thoại: 0226

4. Hải Dương ( Hải Dương )
+Thành phố: 02
+ Thị xã:
+ Huyện: 10
+ Dân số (người): 2.463.890
+ Diện tích (km²): 1.656
+ Mật độ dân số (người/km²): 1.488
+ Biển số xe: 34
+ Mã vùng điện thoại: 0220

5. Thành phố Hải Phòng ( Quận Hồng Bàng )
+Thành phố:
+ Thị xã:
+ Quận : 07
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 2.352.000
+ Diện tích (km²): 1.561,7
+ Mật độ dân số (người/km²): 1.506
+ Biển số xe: 15, 16
+ Mã vùng điện thoại: 0225

6. Hưng Yên ( Hưng Yên )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 1.480.000
+ Diện tích (km²): 926
+ Mật độ dân số (người/km²): 1.600
+ Biển số xe: 89
+ Mã vùng điện thoại: 0221

7. Nam Định ( Nam Định )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 09
+ Dân số (người): 1.839.900
+ Diện tích (km²): 1.652,6
+ Mật độ dân số (người/km²): 1.113
+ Biển số xe: 18
+ Mã vùng điện thoại: 0228

8. Thái Bình ( Thái Bình )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 1.790.500
+ Diện tích (km²): 1.570,5
+ Mật độ dân số (người/km²): 1.139
+ Biển số xe: 17
+ Mã vùng điện thoại: 0227

9. Vĩnh Phúc ( Vĩnh Phúc )
+Thành phố: 02
+ Thị xã:
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 1.066.000
+ Diện tích (km²): 1.253,3
+ Mật độ dân số (người/km²): 863
+ Biển số xe: 88
+ Mã vùng điện thoại: 0211

10. Ninh Bình ( Ninh Bình )
+Thành phố: 02
+ Thị xã:
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 927.000
+ Diện tích (km²): 1.378.1
+ Mật độ dân số (người/km²): 673
+ Biển số xe: 35
+ Mã vùng điện thoại: 0229

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.