Vùng Tây Bắc là vùng miền núi phía tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng này có khi được gọi là Tây Bắc Bộ và là một trong 3 tiểu vùng địa lý tự nhiên của Bắc Bộ Việt Nam.
* Tổng số tỉnh/tp: 06
* Bao gồm các tỉnh/lỵ
1. Hòa Bình ( thành phố Hòa Bình )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 10
+ Dân số (người): 808.200
+ Diện tích (km²): 4.608,7
+ Mật độ dân số (người/km²): 175
+ Biển số xe: 28
+ Mã vùng điện thoại: 0218

2. Sơn La ( thành phố Sơn La )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 11
+ Dân số (người): 1.195.107
+ Diện tích (km²): 14.174,4
+ Mật độ dân số (người/km²): 84
+ Biển số xe: 26
+ Mã vùng điện thoại: 0212

3. Điện Biên ( thành phố Điện Biên Phủ )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 557.400
+ Diện tích (km²): 9.541
+ Mật độ dân số (người/km²): 58
+ Biển số xe: 27
+ Mã vùng điện thoại: 0215

4. Lai Châu ( thành phố Lai Châu)
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 436.000
+ Diện tích (km²): 9.069,5
+ Mật độ dân số (người/km²): 48
+ Biển số xe: 25
+ Mã vùng điện thoại: 0213

5. Lào Cai ( thành phố Lào Cai )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 684.300
+ Diện tích (km²): 6.364
+ Mật độ dân số (người/km²): 108
+ Biển số xe: 24
+ Mã vùng điện thoại: 0214

6. Yên Bái ( thành phố Yên Bái )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 800.100
+ Diện tích (km²): 6.887,6
+ Mật độ dân số (người/km²): 116
+ Biển số xe: 21
+ Mã vùng điện thoại: 0216

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.