Vùng Tây Nguyên, là khu vực với địa hình cao nguyên bao gồm nhiều tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ đầu xuống cuối gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên là một trong 3 tiểu vùng của miền Trung.
* Tổng số tỉnh/tp: 05
* Bao gồm các tỉnh/lỵ
1. Kon Tum ( Kon Tum )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 09
+ Dân số (người): 507.800
+ Diện tích (km²): 9.674,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 52
+ Biển số xe: 82
+ Mã vùng điện thoại: 0260

2. Gia Lai ( Pleiku )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 02
+ Huyện: 14
+ Dân số (người): 1.417.300
+ Diện tích (km²): 15.510,8
+ Mật độ dân số (người/km²): 91
+ Biển số xe: 81
+ Mã vùng điện thoại: 0269

3. Đắk Lắk ( Buôn Ma Thuột )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 13
+ Dân số (người): 1.874.500
+ Diện tích (km²): 144
+ Mật độ dân số (người/km²): 47
+ Biển số xe: 0262
+ Mã vùng điện thoại:

4. Đắk Nông ( Gia Nghĩa )
+Thành phố:
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 605.400
+ Diện tích (km²): 6.509,3
+ Mật độ dân số (người/km²): 93
+ Biển số xe: 48
+ Mã vùng điện thoại: 0261

5. Lâm Đồng ( Đà Lạt )
+Thành phố: 02
+ Thị xã:
+ Huyện: 10
+ Dân số (người): 1.288.200
+ Diện tích (km²): 9.783,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 132
+ Biển số xe: 49
+ Mã vùng điện thoại: 0263

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.