Bắc Trung Bộ là phần phía bắc của Trung Bộ Việt Nam có địa bàn từ phía nam Ninh Bình tới phía bắc Đèo Hải Vân. Vùng Bắc Trung Bộ là một trong 7 vùng kinh tế được Chính phủ giao lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội. Về mặt quốc phòng thì các tỉnh này do Bộ tư lệnh, Quân khu 4 trách nhiệm và quản lý
Bắc Trung Bộ gồm có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
và Thừa Thiên – Huế.
* Tổng số tỉnh/ Tp: 06
* Bao gồm tỉnh/lỵ
1. Thanh Hóa ( Thanh Hóa )
+Thành phố: 02
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 24
+ Dân số (người): 3.528.300
+ Diện tích (km²): 11.130,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 317
+ Biển số xe: 36
+ Mã vùng điện thoại: 0237

2. Nghệ An ( Vinh)
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 03
+ Huyện: 17
+ Dân số (người): 3.104.270
+ Diện tích (km²): 16.493,7
+ Mật độ dân số (người/km²): 188
+ Biển số xe: 37
+ Mã vùng điện thoại: 0238

3. Hà Tĩnh ( Hà Tĩnh )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 02
+ Huyện: 10
+ Dân số (người): 1.242.700
+ Diện tích (km²): 5.997,3
+ Mật độ dân số (người/km²): 207
+ Biển số xe: 38
+ Mã vùng điện thoại: 0239

4. Quảng Bình ( Đồng Hới )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 882.352
+ Diện tích (km²): 8.065,3
+ Mật độ dân số (người/km²): 109
+ Biển số xe: 73
+ Mã vùng điện thoại: 0232

5. Quảng Trị ( Đông Hà)
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 612.500
+ Diện tích (km²): 4.739,8
+ Mật độ dân số (người/km²): 129
+ Biển số xe: 74
+ Mã vùng điện thoại: 0233

6. Thừa Thiên Huế ( Huế )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 02
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 1.143.572
+ Diện tích (km²): 5.033,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 228
+ Biển số xe: 75
+ Mã vùng điện thoại: 0234

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.