Hà Tĩnh là một tỉnh của Việt Nam, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trước đây, Hà Tĩnh cùng với Nghệ An là một miền đất có cùng tên chung là Hoan Châu, Nghệ An châu, xứ Nghệ, rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy: Lê Đình Sơn
Tỉnh lỵ: Thành phố Hà Tĩnh
Biển số xe: 38
Dân tộc: 31 dân tộc, chủ yếu là Kinh, Thái, Lào, Mường
Thành thị: 251.968 người (19,5%)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.