Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Tỉnh Quảng Trị có Khu phi quân sự vĩ tuyến 17, là giới tuyến chia cắt miền Bắc Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và miền Nam Việt Nam Việt Nam Cộng hòa, do đó cũng là một chiến trường ác liệt nhất trong suốt 20 năm của cuộc Chiến tranh Việt Nam Wikipedia
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng
Thành thị: 195.413 người (30.9%)
Dân tộc: Kinh, Bru – Vân Kiều, Hoa, Tà Ôi
Biển số xe: 74
Điểm đến: Thành phố Đông Hà, tt. Khe Sanh, Đa Krông,.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.