Vùng đông bắc là vùng lãnh thổ ở phía đông bắc miền Bắc Việt Nam và ở hướng bắc vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Gọi là đông bắc để phân biệt với vùng tây bắc, còn thực chất nó ở vào phía bắc và đông bắc của Hà Nội, rộng hơn vùng Việt Bắc. Vùng đông bắc là một trong 3 tiểu vùng địa lý tự nhiên của Bắc Bộ Việt Nam.
* Tổng số tỉnh/ Tp: 09
* Bao gồm các tỉnh/lỵ
1. Phú Thọ ( Việt Trì )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 11
+ Dân số (người): 1.351.000
+ Diện tích (km²): 3.533,4
+ Mật độ dân số (người/km²): 382
+ Biển số xe: 19
+ Mã vùng điện thoại: 0210

2. Hà Giang ( Hà Giang )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 10
+ Dân số (người): 816.100
+ Diện tích (km²): 7.929,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 103
+ Biển số xe: 23
+ Mã vùng điện thoại: 0219

3. Tuyên Quang ( Tuyên Quang )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 766.900
+ Diện tích (km²): 5.867,9
+ Mật độ dân số (người/km²): 131
+ Biển số xe: 22
+ Mã vùng điện thoại: 0207

4. Cao Bằng ( Cao Bằng )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 12
+ Dân số (người): 529.800
+ Diện tích (km²): 6.700,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 79
+ Biển số xe: 11
+ Mã vùng điện thoại: 0206

5. Bắc Kạn ( Bắc Kạn )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 07
+ Dân số (người): 319.100
+ Diện tích (km²): 4.860
+ Mật độ dân số (người/km²): 66
+ Biển số xe: 97
+ Mã vùng điện thoại: 0209

6. Thái Nguyên ( Thái Nguyên )
+Thành phố: 02
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 06
+ Dân số (người): 1.227.400
+ Diện tích (km²): 3.536,4
+ Mật độ dân số (người/km²): 347
+ Biển số xe: 20
+ Mã vùng điện thoại: 0208

7. Lạng Sơn ( Lạng Sơn )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 10
+ Dân số (người): 768.700
+ Diện tích (km²): 8.310,2
+ Mật độ dân số (người/km²): 92
+ Biển số xe: 12
+ Mã vùng điện thoại: 0205

8. Bắc Giang ( Bắc Giang )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 09
+ Dân số (người): 1.657.600
+ Diện tích (km²): 3.849,7
+ Mật độ dân số (người/km²): 430
+ Biển số xe: 98
+ Mã vùng điện thoại: 0204

9. Quảng Ninh ( Hạ Long )
+Thành phố: 04
+ Thị xã: 02
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 1.224.600
+ Diện tích (km²): 6.177,7
+ Mật độ dân số (người/km²): 198
+ Biển số xe: 14
+ Mã vùng điện thoại: 0203

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.