Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam.
Diện tích: 7.946 km²
Dân số: 891.077 (2018)
Mã vùng: 219
Thủ đô: Thành phố Hà Giang

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.