Quảng Ninh là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc vừa thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là tỉnh khai thác than đá chính của Việt Nam và có Vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đọc
Thành thị: 845.805 người (64,1%)
Mã vùng: 203
Điểm đến: Vịnh Hạ Long, Thành phố Hạ Long, Vịnh Lan Hạ, Cô Tô,

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.