Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Tỉnh lỵ là Thành phố Tuyên Quang.
Bí thư Tỉnh ủy: Chẩu Văn Lâm
Tỉnh lỵ: Thành phố Tuyên Quang
Dân tộc: Việt, Tày, Dao, Sán Chay
Biển số xe: 22
Thành thị: 108.101 người (13,8%)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.