Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hưng Yên nằm cách thủ đô Hà Nội 54 km về phía tây bắc, cách thành phố Hải Dương 50 km về phía đông Trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Việt Nam, Hưng Yên thuộc vùng thủ đô Hà Nội.
Bí thư Tỉnh ủy: Đỗ Tiến Sỹ
Tỉnh lỵ: Thành phố Hưng Yên
Thành thị: 526.147 người (41.99%)
Biển số xe: 89
Dân tộc: Kinh
Mã vùng: 221

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.