Nam Định là một tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Theo quy hoạch năm 2008, Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ.
Bí thư Tỉnh ủy: Đoàn Hồng Phong
Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định
Biển số xe: 18
Dân tộc: Kinh, Thái, Tày,… (xem thêm)
Mã vùng: 228
Dân số: 2,15 triệu (2019)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.