Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Đây là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Trong thời kỳ Pháp tạm chiếm đóng miền Bắc giai đoạn 1946-1954, tỉnh này còn có tên gọi là tỉnh Vĩnh Phúc Yên. Trước đây, tỉnh Vĩnh Phúc vốn bao gồm các tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên cũ.
Thành thị: 294.219 người (25,6%)
Dân tộc: Việt, Sán Dìu, Sán Chay, Cao Lan, Dao
Biển số xe: 88
Mã bưu chính: 28xxxx
Các điểm thu hút du lịch: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.