Đông Nam Bộ là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, có tên gọi khác ngắn gọn được người dân Việt Nam thường gọi là Miền Đông. Vùng Đông Nam Bộ có 1 thành phố và 5 tỉnh
* Tổng số tỉnh/tp: 06
* Bao gồm các tỉnh/lỵ
1. Thành phố Hồ Chí Minh ( Thành phố Hồ Chí Minh)
+Thành phố: 01
+ Thị xã/ Quận: 19
+ Huyện: 5
+ Dân số (người): 8.444.600
+ Diện tích (km²): 2.096
+ Mật độ dân số (người/km²): 4.097
+ Biển số xe: 41, 50 đến 59
+ Mã vùng điện thoại: 028

2. Bà Rịa Vũng Tàu ( Bà Rịa, Vũng Tàu )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: 01
+ Huyện: 05
+ Dân số (người): 1.101.600
+ Diện tích (km²): 1.980,8
+ Mật độ dân số (người/km²): 556
+ Biển số xe: 72
+ Mã vùng điện thoại: 0254

3. Bình Dương ( Thủ Dầu Một )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An
+ Huyện: 04
+ Dân số (người): 2.071.000
+ Diện tích (km²): 2.694,43
+ Mật độ dân số (người/km²): 768,5
+ Biển số xe: 61
+ Mã vùng điện thoại: 0274

4. Bình Phước ( Đồng Xoài )
+Thành phố: 01
+ Thị xã: Bình Long, Phước Long
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 968.900
+ Diện tích (km²): 6.876,6
+ Mật độ dân số (người/km²): 141
+ Biển số xe: 93
+ Mã vùng điện thoại: 0271

5. Đồng Nai ( Biên Hòa, Long Khánh)
+Thành phố: 02
+ Thị xã:
+ Huyện: 09
+ Dân số (người): 3.027.300
+ Diện tích (km²): 5.863,6
+ Mật độ dân số (người/km²): 516,3
+ Biển số xe: 39 và 60
+ Mã vùng điện thoại: 0251

6. Tây Ninh ( Tây Ninh )
+Thành phố: 01
+ Thị xã:
+ Huyện: 08
+ Dân số (người): 1.126.200
+ Diện tích (km²): 4.041,4
+ Mật độ dân số (người/km²): 278
+ Biển số xe: 70
+ Mã vùng điện thoại: 0276

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.