Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Thời tiết: 34°C, Gió Hướng Đông Bắc với 10 km/h, 62% Độ ẩm
Thành thị: 988.569 người (87,2%)
Bí thư Thành ủy: Trương Quang Nghĩa

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.