Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên tỉnh theo phát âm địa phương nghe như là “Quảng Nôm”. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam. Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy: Phan Việt Cường
Tỉnh lỵ: Thành phố Tam Kỳ
Mã vùng: 235
Thành thị: 451.421 người (31%)
Điểm đến: Thành phố Hội An, Cù lao Chàm, Thành phố Tam Kỳ,

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.