Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải vùng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của Việt Nam. Tỉnh Bạc Liêu được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1899 và chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1900. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, tỉnh Bạc Liêu bị giải thể nhập vào tỉnh Ba Xuyên.
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Quang Dương
Thành thị: 251.676 người (27,7%)
Biển số xe: 94
Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer
Mã vùng: 291
Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 5 huyện

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.