Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, là thành phố hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ là Đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thành thị: 860.393 người (69,7%)
Bí thư Thành ủy: Trần Quốc Trung

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.