Đồng Tháp là một tỉnh hợp nhất từ tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong từ năm 1976 thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Vùng đất Đồng Tháp được Chúa Nguyễn khai phá vào khoảng thế kỷ XVII, XVIII. Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp.
Bí thư Tỉnh ủy: Lê Minh Hoan
Tỉnh lỵ: thành phố Cao Lãnh
Thành thị: 290.201 người (18,1%)
Trường đại học: Trường Đại học Đồng Tháp
Điểm đến: Thành phố Sa Đéc, Vườn quốc gia Tràm Chim,

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.