Sơn La là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam.
Diện tích: 14.055 km²
Dân số: 1,195 triệu (2018)
Mã vùng: 212
Dân tộc: Thái, Kinh, H’Mông, Mường, Dao, Khơ Mú
Biển số xe: 26

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.