Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Trà
Thành thị: 162.510 người (19,8%)
Biển số xe: 21
Dân tộc: Việt, Tày, Dao, H’Mông và một số dân tộc khác
Mã vùng: 216

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.