Đắk Nông hay Đắc Nông là một tỉnh ở Tây Nguyên Việt Nam. Tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004, theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội trên cơ sở chia tách tỉnh Đắk Lắk thành 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Thành thị: 94.700 người (15,2%)
Dân tộc: Việt, Ê-đê, Nùng, M’Nông, Tày
Biển số xe: 48
Phân chia hành chính: 1 thị xã, 7 huyện
Mã hành chính: VN-72

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.