Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 Việt Nam và là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, Việt Nam.
Tỉnh lỵ: Thành phố Pleiku
Bí thư Tỉnh ủy: Dương Văn Trang
Thành thị: 438.062 người (28.9%)
Biển số xe: 81
Dân tộc: Việt, Gia-rai, Ba Na, Xơ-đăng, Giẻ-triêng, Ê Đê, Khơ Me và Chăm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.